Земеделието е основният поминък на населението от Добруджанския край. Фирмата разполага с модерна техника за технологичните обработки и прибиране на реколтата.

Опазване на екологията е основна наша грижа. Обработва се както собствена земя, така и под аренда и наем.

Стремежът е към разширяване на дейността, подобряване на производителността и икономическият ефект от селскостопанските мероприятията.