Кашкавал “Дестан” се произвежда от високо качествено мляко добито във ферми от Добруджанския край и Лудогорието. Неговата голяма трайност,високи хранителни и органолептични качества, го определят като предпочитан продукт за всяка трапеза.Кашкавалът е един от най-богатите ни ценни хранителни вещества продукт: биологически пълноценен белтък, млечна мазнина и минерални соли. Подходящ е както за директна консумация, така и за кулинарна обработка.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.